HDPE

             5. ถุงพลาสติก HDPE (ถุงก๊อบแก๊บ)  เป็นถุงขาวขุ่นความเหนียวน้อย แต่จะทนทานมากที่สุด เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงช็อปปิ้ง ถุงเพาะชำ รวมถึง ถุงขยะสีต่างๆ เป็นต้น    

 

                5.1 ถุงตลาด เช่่น ถุงน้ำ

 

 

                5.2 ถุงช็อปปิ้ง