IPP

 

            2. ถุงพลาสติก IPP (ถุงเบเกอรี่) เป็นถุงใสและเป็นทรงแข็ง สำหรับใส่ขนมปัง,

ขนมหวานต่างๆ รวมถึง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งทำให้สินค้าดูน่ารับประทานและน่าใช้มากยิ่งขึ้น