PP

              1. ถุงพลาสติก PP (Polypropylene) เป็นถุงใส สามารถทนความร้อนได้สูง

   

             1.1 ถุงหูหิ้ว


                    1.2 ถุงสิ่งตีพิมพ์ ชนิดฝากาว, พับลิ้นและพับก้น

 
 


              1.3 ถุงตลาด (ถุงร้อน)


 


       

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      
        
         
 
 
 
 
 
 
 

               1.4 ถุงสีขาวนมพิมพ์ เช่น ถุงผ้าเย็น  

 
 

               1.5 ถุงพิมพ์